Zero Man vs. The Half-Virgin (Hanbun shojo to zero otoko)

Rated NR 105 minutes

Film Credits

Director: Sakichi Sato

Writer: Sakichi Sato

Producer: Tatsuro Matsushita, Kunihiro Okuno and Hideki Onuki

Cast: Miho Hoshino, Chihiro Itakura, Shijimi and Hiroshi Yamamoto

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Zero Man vs. The Half-Virgin (Hanbun shojo to zero otoko)