Yoroi: Samurai Zombie (Yoroi: Samurai zonbi)

Rated NR 91 minutes

Film Credits

Director: Tak Sakaguchi

Writer: Ryûhei Kitamura

Cast: Mitsuru Fukikoshi, Issei Ishida, Shintarô Matsubara, Airi Nakajima, Nana Natsume, Keiko Oginome, Tak Sakaguchi, Yakkun Sakurazuka, Hiromi Ueda and Kyôsuke Yabe

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Yoroi: Samurai Zombie (Yoroi: Samurai zonbi)