X-Cross (XX (ekusu kurosu): makyô densetsu)

Rated NR

Film Credits

Official Site: www.xx-movie.com

Director: Kenta Fukasaku

Writer: Nobuyuki Jôkô and Tetsuya Oishi

Cast: Hiroyuki Ikeuchi, Ayuko Iwane, Nozomu Iwao, Kyoji Kamui, Rikiya Koyama, Nao Matsushita, Yoshiyuki Morishita, Shôko Nakagawa, Takashi Nishina and Maju Ozawa

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for X-Cross (XX (ekusu kurosu): makyô densetsu)