Woman of the Lake (Onna no mizuumi)

Rated NR 102 minutes

Film Credits

Director: Yoshishige Yoshida

Writer: Yasunari Kawabata and Yoshio Ishido

Cast: Mariko Okada, Shigeru Tsuyuguchi, Tamotsu Hayakawa, Keiko Natsu, Hiroko Masuda, Aiko Masuda, Sakae Umezu, Yukio Tada and Shinsuke Ashida

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Woman of the Lake (Onna no mizuumi)