Wings (Krylya)

Rated NR 90 minutes

Film Credits

Director: Larisa Shepitko

Cast: Maya Bulgakova, Sergey Nikonenko, Zhanna Bolotova, Pantelejmon Krymov, Leonid Dyachkov, Vladimir Gorelov, Yuri Medvedev, Nikolai Grabbe, Zhanna Aleksandrova and Rimma Markova

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Wings (Krylya)