Ward No. 6 (Palata N°6)

Rated NR 83 minutes

Film Credits

Director: Aleksandr Gornovsky and Karen Shakhnazarov

Writer: Aleksandr Borodyansky and Anton Chekhov

Producer: Karen Shakhnazarov

Cast: Vladimir Ilyin, Aleksei Vertkov, Aleksandr Pankratov-Chyorny, Yevgeni Stychkin, Viktor Solovyov, Aleksei Zharkov, Stanislov Eventov, Alina Olshanskaya, Anna Sinyakina and Albina Yevtushevskaya

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Ward No. 6 (Palata N°6)