Visitors on the Icy Mountain (Yi ge shi zhe dui sheng zhe de fang wen)

Rated NR 105 minutes

Film Credits

Director: Jian-zhong Huang

Writer: Shu Gang Liu

Cast: Lantian Chang, Li Da, Yuan Ji, Fang Bing Ling, Ke Shi, Jun Wu Yü and Tong Zhao

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Visitors on the Icy Mountain (Yi ge shi zhe dui sheng zhe de fang wen)