Vampire Girl Vs. Frankenstein Girl (Kyuketsu Shojo tai Shojo Furanken)

Rated NR 124 minutes

Film Credits

Director: Yoshihiro Nishimura and Naoyuki Tomomatsu

Writer: Naoyuki Tomomatsu and Shungiku Uchida

Cast: Eihi Shiina, Eri Otoguro, Takumi Saito, Kanji Tsuda, Yukie Kawamura, Erina, Jiji Bû, Sayaka Kametani, Aya Nishisaki and Sayo

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Vampire Girl Vs. Frankenstein Girl (Kyuketsu Shojo tai Shojo Furanken)