Three Resurrected Drunkards (Kaette kita yopparai)

Rated NR 80 minutes

Film Credits

Director: Nagisa Oshima

Writer: Masao Adachi and Nagisa Oshima

Cast: Kazuhiko Kato, Norihiko Hashida, Osamu Kitayama, Kei Sato, Mako Midori, Masao Adachi, Cha Dei-dang, Hosei Komatsu, Taiji Tonoyama and Rokko Toura

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Three Resurrected Drunkards (Kaette kita yopparai)