Three Outlaw Samurai (Sanbiki no samurai)

Rated NR 95 minutes 1964

Film Credits

Director: Hideo Gosha

Writer: Hideo Gosha and Keiichi Abe

Cast: Kyoko Aoi, Kamatari Fujiwara, Mikijiro Hira, Tatsuya Ishiguro, Yoshiko Kayama, Toshie Kimura, Miyuki Kuwano, Yôko Mihara, Isamu Nagato and Tetsuro Tamba

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Three Outlaw Samurai (Sanbiki no samurai)