The Velvet Hustler (Kurenai no nagareboshi)

Rated NR 97 minutes

Film Credits

Director: Toshio Masuda

Writer: Kaneo Ikegami and Toshio Masuda

Cast: Tetsuya Watari, Ruriko Asaoka, Kayo Matsuo, Tatsuya Fuji, Ryotaro Sugi and Jo Shishido

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for The Velvet Hustler (Kurenai no nagareboshi)