The Tale of Zatoichi (Zatôichi monogatari)

Rated NR 95 minutes

Film Credits

Director: Kenji Misumi

Writer: Minoru Inuzuka and Kan Shimosawa

Cast: Shintarô Katsu, Masayo Banri, Ryuzo Shimada, Hajime Mitamura and Shigeru Amachi

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for The Tale of Zatoichi (Zatôichi monogatari)