The Streetfighter's Last Revenge (Gyakushû! Satsujin ken)

Rated NR 83 minutes

Film Credits

Writer: Kôji Takada and Masahiro Shimura

Cast: Sonny Chiba, Reiko Ike, Koji Wada, Tatsuo Endo, Akira Shioji, Tsuyoshi Ôtsuka, Frankie Black, Shingo Yamashiro, Masafumi Suzuki and Etsuko Shihomi

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for The Streetfighter's Last Revenge (Gyakushû! Satsujin ken)