The Shining Path (Svetlyy put)

Rated NR

Film Credits

Director: Grigori Aleksandrov

Writer: Viktor Ardov

Cast: Lyubov Orlova, Yevgeni Samojlov, Yelena Tyapkina, Vladimir Volodin, Anastasiya Zuyeva, A.R. Terekhina, N.A. Fedosyuk, Vera Altajskaya, Nikolai Konovalov and Pavel Olenev

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for The Shining Path (Svetlyy put)