The Shadow Spirit (Moryo no hako)

Rated NR 133 minutes

Film Credits

Official Site: mouryou.jp

Director: Masato Harada

Writer: Natsuhiko Kyôgoku and Masato Harada

Producer: Kiyoshi Inoue

Cast: Shin'ichi Tsutsumi, Hiroshi Abe, Kippei Shiina, Hiroyuki Miyasako, Rena Tanaka, Hitomi Kuroki, YosiYosi Arakawa, Akira Emoto, Keisuke Horibe and Kankurô Kudô

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for The Shadow Spirit (Moryo no hako)