The Roundup (To bloko)

Rated NR 90 minutes

Film Credits

Director: Adonis Kyrou

Writer: Adonis Kyrou

Cast: Xenia Kalogeropoulou, Alexandra Ladikou, Giannis Fertis, Kostas Kazakos, Manos Katrakis, Kostas Bakas, Koula Agagiotou, Hristos Bekiaris and Kostas Diplaros

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for The Roundup (To bloko)