The Revolutionary (Amakusa Shiro Tokisada)

Rated NR 100 minutes

Film Credits

Director: Nagisa Oshima

Writer: Toshirô Ishido and Nagisa Oshima

Cast: Hashizo Okawa, Ryutaro Otomo, Satomi Oka, Rentaro Mikuni, Minoru Chiaki, Tokubei Hanazawa, Mikijiro Hira, Yoshi Kato, Choichiro Kawarazaki and Sue Mitobe

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for The Revolutionary (Amakusa Shiro Tokisada)