The Red Detachment of Women (Hong se niang zi jun)

Rated NR 115 minutes 1961

Film Credits

Director: Jin Xie

Writer: Xin Liang

Cast: Qiang Chen, Xin-Gang Wang, Mei Xiang and Xijuan Zhu

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for The Red Detachment of Women (Hong se niang zi jun)