The Nude Body Case in Tokyo (Nu xing de fu chou)

Rated NR 81 minutes

Film Credits

Director: Chun Ouyang

Writer: Chen-hsiang Tai

Cast: Hui San Yang, Te-Kai Liu, Szu-Cheng Mu, Sha Ma and Emily Y. Chang

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for The Nude Body Case in Tokyo (Nu xing de fu chou)