The Machine Girl (Kataude mashin garu)

Rated NR 96 minutes

Film Credits

Director: Noboru Iguchi

Writer: Noboru Iguchi

Producer: Yoshinori Chiba

Cast: Asami, Honoka, Yûya Ishikawa, Ryôsuke Kawamura, Noriko Kijima, Kentaro Kishi, Nobuhiro Nishihara, Ryôji Okamoto, Kentaro Shimazu and Taro Suwa

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for The Machine Girl (Kataude mashin garu)