The Life of Oharu (Saikaku ichidai onna)

Rated NR 137 minutes

Film Credits

Director: Kenji Mizoguchi

Writer: Saikaku Ihara and Kenji Mizoguchi

Cast: Kinuyo Tanaka, Tsukie Matsuura, Ichirô Sugai, Toshirô Mifune, Toshiaki Konoe, Kiyoko Tsuji, Hisako Yamane, Jukichi Uno, Eitarô Shindô and Akira Oizumi

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for The Life of Oharu (Saikaku ichidai onna)