The Life of Chikuzan (Chikuzan hitori tabi)

Rated NR 119 minutes

Film Credits

Director: Kaneto Shindô

Writer: Kaneto Shindô

Cast: Ryûzô Hayashi, Nobuko Otowa, Mitsuko Baisho, Dai Kanai and Chikuzan Takahashi

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for The Life of Chikuzan (Chikuzan hitori tabi)