The Last Ronin (Saigo no chuushingura)

Rated R 73 minutes

Film Credits

Director: Shigemichi Sugita

Writer: Shoichiro Ikemiya

Cast: Jun Fubuki, Masatô Ibu, Nizaemon Kataoka, Yoshi Oida, Nanami Sakaraba, Kôichi Satô, Kunie Tanaka, Kôji Yakusho, Kôji Yamamoto and Narumi Yasuda

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for The Last Ronin (Saigo no chuushingura)