The Lady and the Beard (Shukujo to hige)

Rated NR 75 minutes 2031

Film Credits

Director: Yasujiro Ozu

Writer: Komatsu Kitamura and Yasujiro Ozu

Cast: Tokihiko Okada, Hiroko Kawasaki, Chôko Iida, Satoko Date, Ichirô Tsukida, Toshiko Iizuka, Mitsuko Yoshikawa, Tatsuo Saito, Takeshi Sakamoto and Sotaro Okada

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for The Lady and the Beard (Shukujo to hige)