The Kirishima Thing (Kirishima, Bukatsu Yamerutteyo)

Rated NR 103 minutes

Film Credits

Director: Daihachi Yoshida

Writer: Ryô Asai

Producer: Yoko Edami, Kazuhisa Kitajima and Takahiro Sato

Cast: Ryunosuke Kamiki, Masahiro Higashide, Suzuka Ohgo, Kurumi Shimizu, Shigeru Okuse, Mayu Matsuoka, Isao Enomoto, Motoki Ochiai and Takemi Fujii

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for The Kirishima Thing (Kirishima, Bukatsu Yamerutteyo)