The Hoodlum Soldier (Heitai yakuza)

Rated NR 102 minutes

Film Credits

Director: Yasuzo Masumura

Writer: Yoriyoshi Arima and Ryûzô Kikushima

Cast: Shintarô Katsu, Takahiro Tamura, Eiko Taki, Keiko Awaji and Mikio Narita

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for The Hoodlum Soldier (Heitai yakuza)