The Goddess (Shen nu)

Rated NR 77 minutes

Film Credits

Director: Wu Yonggang

Writer: Wu Yonggang

Cast: Ruan Lingyu, Tang Huaiqiu, Jian Tian, Keng Li, Li Junpan and Zhang Zhizhi

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for The Goddess (Shen nu)