The Founding of a Republic (Jian guo da ye)

Rated NR 134 minutes

Film Credits

Director: Sanping Han and Jianxin Huang

Writer: Baoguang Chen and Xingdong Wang

Cast: Guoqiang Tang, Guoli Zhang, Qing Xu, Jin Liu, Kun Chen, Wufu Wang, Xueqi Wang, Sha Liu, Jian Wang and Bing Wang

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for The Founding of a Republic (Jian guo da ye)