The Floating Castle (Nobo no shiro)

Rated NR 145 minutes

Film Credits

Director: Isshin Inudo and Shinji Higuchi

Writer: Ryô Wada

Producer: Osamu Kubota and Shinji Ogawa

Cast: Mansai Nomura, Mana Eikura, Hiroki Narimiya, Tomomitsu Yamaguchi, Yûsuke Kamiji, Takayuki Yamada, Takehiro Hira, Masahiko Nishimura, Sei Hiraizumi and Isao Natsuyagi

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for The Floating Castle (Nobo no shiro)