The Flavor of Green Tea Over Rice (1952)

Rated NR 115 minutes 1964

Film Credits

Director: Yasujiro Ozu

Writer: Yasujiro Ozu and Kôgo Noda

Cast: Shin Saburi, Michiyo Kogure, Koji Tsuruta, Chikage Awashima, Keiko Tsushima, Eijirô Yanagi, Kuniko Miyake, Koji Shitara, Chishû Ryû and Yûko Mochizuki

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for The Flavor of Green Tea Over Rice (1952)