The Deadly Duo (Shuang xia)

Rated NR 83 minutes

Film Credits

Director: Cheh Chang

Writer: Kuang Ni

Cast: David Chiang, Lung Ti, Feng Ku, Lei Cheng, Sing Chen, Lung Yu, Chuen Chan, Kang-Yeh Cheng, Kuan Tai Chen and Ngai Hung Chik

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for The Deadly Duo (Shuang xia)