The Chef of South Polar (Nankyoku ryorinin)

Rated NR 125 minutes

Film Credits

Director: Shûichi Okita

Writer: Jun Nishimura and Shûichi Okita

Cast: Kengo Kora, Masato Sakai, Kosuke Toyohara, Katsuhisa Namase, Takashi Ukaji, Kitarô, Kanji Furutachi, Daisuke Kuroda and Masahiro Kohama

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for The Chef of South Polar (Nankyoku ryorinin)