The Angel & The Weightlifter (Arsivaristas kai o Angelos)

Rated NR 126 minutes

Film Credits

Director: Eleni Alexandraki

Writer: Eleni Alexandraki

Cast: Dimitris Bitos, Sideris Kontogiannis, Claudia Zarafonitou, Lydia Korniordou, Aspasia Kralli, Aglaia Pappa, Yiorgis Tsampourakis and Michele Valley

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for The Angel & The Weightlifter (Arsivaristas kai o Angelos)