The 47 Ronin: Part 1 (Genroku Chushingura)

Rated NR 180 minutes

Film Credits

Director: Kenji Mizoguchi

Writer: Seika Mayama, Kenichiro Hara and Yoshikata Yoda

Producer: Shintaro Shirai

Cast: Yoshizaburo Arashi, Utaemon Ichikawa, Daisuke Kato, Chojuro Kawarasaki, Kunitaro Kawarazaki, Seizaburo Kawazu, Mantoyo Mimasu, Mitsuko Miura, Kan'emon Nakamura and Mieko Takamine

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for The 47 Ronin: Part 1 (Genroku Chushingura)