Terra Nova (Novaya Zemlya)

Rated NR 143 minutes

Film Credits

Director: Aleksandr Melnik

Writer: Arif Aliyev

Producer: Anton Melnik

Cast: Konstantin Lavronenko, Marat Basharov, Ingeborga Dapkunaite, Sergei Zhigunov, Andrei Feskov, Ramis Ibragimov, Tommy 'Tiny' Lister, Igor Pismenny, Aleksandr Samojlenko and Evgeny Titov

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Terra Nova (Novaya Zemlya)