Tenchu! (Hitokiri)

Rated NR 140 minutes 1970

Film Credits

Director: Hideo Gosha

Writer: Shinobu Hashimoto and Ryotaro Shiba

Producer: Shichiro Murakami

Cast: Shintarô Katsu, Tatsuya Nakadai, Yukio Mishima, Yûjirô Ishihara, Mitsuko Baisho, Takumi Shinjo, Noboru Nakaya, Saburo Date, Ichirô Nakaya and Jiro Sakagami

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Tenchu! (Hitokiri)