Tears (Yan lei)

Rated NR 111 minutes

Film Credits

Director: Wen-Tang Cheng

Writer: Jin-Fen Cheng and Wen-Tang Cheng

Cast: Enno Cheng, Serena Fang, Jian-wei Huang, Chen-Nan Tsai and Doris Yeh

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Tears (Yan lei)