Taipei Story

Rated NR 110 minutes 1985

Film Credits

Director: Edward Yang

Writer: T'ien-wen Chu and Hsiao-hsien Hou

Cast: Chin Tsai, Hsiao-hsien Hou, I-Chen Ko, Su-Yun Ko, Nien-Jen Wu, Xiuling Lin, Shufang Chen, Nai-zhu Ding, Denan Lai and De-ming Lyu

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Taipei Story