Suzaki Paradise: Red Light (Suzaki Paradaisu: Akashingo)

Rated NR 81 minutes

Film Credits

Director: Yuzo Kawashima

Writer: Toshiro Ide, Yoshiko Shibaki and Nobuyoshi Terada

Producer: Shizuo Sakagami

Cast: Michiyo Aratama, Yukiko Todoroki, Seizaburô Kawazu, Tatsuya Mihashi, Izumi Ashikawa, Shoichi Ozawa, Kazuko Tani, Keizo Fuyuki, Kazuo Hiranuma and Atsuko Kato

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Suzaki Paradise: Red Light (Suzaki Paradaisu: Akashingo)