Stray Dogs (Jiao you)

Rated NR 138 minutes 2014

Film Credits

Director: Tsai Ming Liang

Writer: Tsai Ming Liang

Cast: Lee Kang Sheng, Yang Kuei-mei, Lu Yi-ching, Chen Shiang-chyi, Lee Yi-chen and Lee Yi-chieh

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Stray Dogs (Jiao you)