Solar Eclipse (Kinkansyoku)

Rated NR 155 minutes

Film Credits

Director: Yamamoto Satsuo

Writer: Ishikawa Tatsuzo and Tasaka Kei

Producer: Takeda Atsushi

Cast: NakadaiTatsuya, Mikuni Rentaro, Jukichi, Kyo Machiko, Takahashi Etsushi, Nakamura Tamao, Yamamoto Gaku, Koyama Shigeru, Naito Taketoshi and Nakatani Ichiro

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Solar Eclipse (Kinkansyoku)