Snakes and Earrings (Hebi ni piasu)

Rated NR 123 minutes

Film Credits

Director: Yukio Ninagawa

Writer: Hitomi Kanehara and Takuya Miyawaki

Cast: Yuriko Yoshitaka, Kengo Kora, Arata, Yû Abiru, Tatsuya Fujiwara, Rakkyo Ide, Ichikawa Kamejirô, Toshiaki Karasawa and Shun Oguri

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Snakes and Earrings (Hebi ni piasu)