Single Man

Rated NR 94 minutes

Film Credits

Director: Jie Hao

Writer: Jie Hao and Qitian Hao

Cast: Yang Zhenjun, Du Tianguang, Liang Youzhong, Liang Chunying and Ye Lan

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Single Man