Silence has no Wings (Tobenai chinmoku)

Rated NR 110 minutes

Film Credits

Director: Kazuo Kuroki

Writer: Kazuo Kuroki and Hisaya Iwasa

Producer: Nobuyo Horiba

Cast: Mariko Kaga, Hosei Komatsu, Toshie Kumura, Takeshi Kusaka, Hiroyuki Nagato, Minoru Nakahira, Shoichi Ozawa, Yukoo Shirukaya, Kunie Tanaka and Fumio Watanabe

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Silence has no Wings (Tobenai chinmoku)