Silence (Chinmoku)

Rated NR 129 minutes

Film Credits

Director: Masahiro Shinoda

Writer: Shusaku Endo

Cast: Shima Iwashita, Yoshi Katô, Don Kenny, David Lampson, Mako, Noboru Matsuhashi and Junshi Shimada

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Silence (Chinmoku)