Shunkinsho: Okoto to Sasuke

Rated NR 100 minutes

Film Credits

Director: Yasujiro Shimazu

Writer: Yasujiro Shimazu and Jun'ichiro Tanizaki

Cast: Kinuyo Tanaka and Kokichi Takada

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Shunkinsho: Okoto to Sasuke