Shinjuku mad (Shinjuku maddo)

Rated NR 66 minutes

Film Credits

Director: Kôji Wakamatsu

Writer: Masao Adachi

Cast: Yuko Ejima, Makiko Harada, Akiko Hirooka, Yôko Ohno, Etsuko Sakata, Tadaharu Sekine, Toshiyuki Tanigawa and Mikio Terashima

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Shinjuku mad (Shinjuku maddo)