Shangri-La (Kin'yu hametsu Nippon: Togenkyo no hito-bito)

Rated NR 105 minutes

Film Credits

Director: Takashi Miike

Writer: Yuuji Aoki and Masakuni Takahashi

Producer: Yoichi Arishige, Kazushi Miki and Motomu Tomita

Cast: Sho Aikawa, Shirô Sano, Yu Tokui, Midoriko Kimura, Kogan Ashiya, Akaji Maro, Takashi Ebata, Yojin Hino, Toshiki Ayata and Houka Kinoshita

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Shangri-La (Kin'yu hametsu Nippon: Togenkyo no hito-bito)