Sawako Decides (Kawa no soko kara konnichi wa)

Rated NR 112 minutes

Film Credits

Director: Yûya Ishii

Writer: Yûya Ishii

Cast: Hikari Mitsushima, Kotaro Shiga, Ryô Iwamatsu, Kira Aihara, Masashi Endô, Makiko Amuro, Kurt Chiba, Katsuki Emura, Yumi Hirose and Miyoko Inakawa

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Sawako Decides (Kawa no soko kara konnichi wa)