Samurai Rebellion (Joi-uchi) (1967)

Rated NR 128 minutes 1967

Film Credits

Director: Masaki Kobayashi

Writer: Shinobu Hashimoto and Yasuhiko Takiguchi

Cast: Toshirô Mifune, Yôko Tsukasa, Takeshi Katô, Tatsuyoshi Ehara and Etsuko Ichihara

Show Times

Sorry there are no upcoming showtimes for Samurai Rebellion (Joi-uchi) (1967)